Mateřská škola

hlavní účet školy - 107-6399600207/0100 (platby ozdravných pobytů, školní družiny apod.)

jídelna ZŠ - 107-6400190277/0100 (stravné žáci ZŠ)

MŠ - 107-6401640217/0100 (stravné a školné MŠ)

 

Při pravidelných platbách (školné, stravné), zůstávají variabilní symboly zachovány. Bližší informace o platbách stravného na stránkách jídelny a mateřské školy.