Mateřská škola

Co by měly děti před vstupem do MŠ znát a umět?

Své jméno, zvládat základní návyky sebeobsluhy, zvládat hygienické návyky, zvládnout samostatnou chůzi po schodech s držením se zábradlí, vyjádřit své potřeby, respektovat pokyny dospělého, dodržovat zásady slušného chování (umět pozdravit, požádat a poděkovat).

Co budou děti potřebovat v MŠ?

Vhodné, pohodlné oblečení a obuv do třídy (s pevnou patou a bílou podrážkou), zcela nevhodné jsou pantofle a boty značky CROCS, náhradní oblečení (tričko, spodní prádlo, ponožky, tepláky), pyžamo, vhodné nekomplikované oblečení a obuv na školní zahradu dle ročního období (pevná sportovní obuv, oblečení vhodné ke sportování, kšiltovku, klobouček), pláštěnku. Veškeré oblečení a obuv dětem rodiče zřetelně podepíší, malé děti si své věci nepoznají.

 

Jak si děti budou zvykat na nové prostředí a odloučení od rodičů?

Děti by se měly těšit na nové prostředí, nové kamarády a hračky, ale také si uvědomit, že ve školce mají své paní učitelky a jsou tu bez rodičů. V adaptačním období mohou rodiče po dohodě s paní učitelkou nechat dítě v MŠ pouze určitou dobu. Případné obtíže při adaptaci řeší učitelky s rodiči individuálně, cílem je, aby si dítě v mateřské škole zvyklo bez stresu. Nově příchozí děti přijímají změny, přechody (svačina, pobyt venku, oběd...) různě dlouhou dobu. Nejtěžším momentem bývá pro děti odpočinek po obědě. Některé dítě pláče, protože ztrácí pojem o čase a myslí si, že už je večer. Domnívá se, že na něj rodiče zapomněli. Pokud je to možné, je dobré vyzvedávat dítě zpočátku po obědě, aby vnímalo mateřskou školu jako bezpečné a neohrožující prostředí dříve, než v ní bude spát. Při vyzvedávání mají děti radost, když si s nimi rodiče povídají, o tom, co dělaly, prohlížejí si nástěnky, chválí jejich první výrobky a obrázky.

 

Mohou si děti nosit své hračky do MŠ?

Děti si mohou do školky přinést hračku z domova. V MŠ je jinak hraček dostatek. Děti se učí s hračkami šetrně zacházet a po hře hračky uklidit na své místo. Proto rodiče nemohou při odchodu na dítě spěchat, to po sobě nejprve uklidí hračky, se kterými si hrálo.

 

Jaké jsou požadavky na rodiče?

1. upozornit na alergii, zdravotní problémy dítěte
2. nahlašovat změny týkající se zdravotní pojišťovny, kontaktních údajů (hlavně telefonického spojení)
3. neodkládat v prostorách školy jakékoliv věci
4. po převzetí dítěte v co nejkratší době opustit prostory mateřské školy
5. neposílat dítě do třídy s jídlem (ani bonbon, žvýkačka v ústech)
6. vodit do MŠ pouze zdravé děti
7. z důvodů bezpečnosti nedávat dětem řetízky ani náramky

 

Povinností každého rodiče je dodržovat Školní řád mateřské školy.