Vytisknout

Vzhledem k vývoji cen potravin jsme nuceni z důvodu zachování kvality stravy, navýšit finanční limity u stravného v  jídelně MŠ od 1. 9. 2020.

Celodenní stravování

Děti (3-6 let)……………….Kč 36

Děti (7 let)................……Kč 40

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (od 1.9. do 31.8. následujícího roku).

Prosím nastavte trvalé příkazy od 1. 9. 2020 takto:

Děti (3-6 let)……………..….školné Kč 1.500 + stravné Kč 792/Kč 2.292

Předškoláci……………....……stravné Kč 792

Děti (7 let/s odkladem školní docházky)... Kč 880

Platba stravného v září 2020: do 15. dne v plné výši dle kategorie, všichni bez rozdílu odebraných porcí!

Seznamy dětí a podklady k platbám (částky + VS + č. účtu) - viz. vývěsky v šatnách MŠ.