Mateřská škola

Školné od 1. 9. 2018 - Kč 1.160

Platby školného a stravného:

děti 3-5 leté           Kč 1.160 školné + Kč 704 stravné - Kč 1.864

předškoláci            Kč 704 stravné

děti s odkladem školní docházky Kč 792 stravné

Splatnost do 15. dne v měsíci. Seznamy dětí a podklady k platbám - viz. vývěsky v šatnách MŠ.