přejít na:

Mateřská škola

Informace k zápisu

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018//2019 se koná ve dnech:

Výdej přihlášek 2. 5. od 13.00 - do 16.00 hod. v kanceláři – 1. patro budova ZŠ

Příjem vyplněných přihlášek 9.5. od 13.00 - do 16.00 hod v kanceláři - 1. patro budova ZŠ

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Ředitel školy stanovuje kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy, podle nichž postupuje při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, v platném znění.

Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem od 3 let až do začátku povinné školní docházky. 

1. Děti, které dosáhnou do 31. 8. 2018 5 let, pro které je předškolní vzdělávání povinné podle §34 odst.1 zákona č. 561/2004 sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání s trvalým bydlištěm na území Prahy 11 a děti s povoleným odkladem školní docházky s trvalým bydlištěm na území Prahy 11, v případě cizinců s místem pobytu V Praze 11. 

2. Děti, které dosáhnou do 31. 8. 2018 4 roky věku, s trvalým bydlištěm na území Prahy 11, u cizinců s místem pobytu na území Prahy 11. 

3. Děti, které dosáhnou do 31. 8. 2018 3 roky věku, s trvalým bydlištěm na území Prahy 11, u cizinců s místem pobytu na území Prahy 11. 

4. Děti, které dosáhnou třetího roku věku do 31. 12. 2018 s místem trvalého pobytu na území Prahy 11, v případě cizinců s pobytem v Praze 11, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší do výše povolené kapacity MŠ.

 

Podmínkou je řádně vyplněná přihláška potvrzená pediatrem, odevzdaná ve stanoveném termínu zápisu do MŠ.

V Praze dne 15. 3. 2018

RNDr. Jan Hovorka ředitel školy

Kontakty

Vedoucí učitelka MŠ:
Bc. Lenka Zábranská
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel. 774 044 359

Kancelář
ZŠ a MŠ Chodov:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel. 222 365 075

Kontakty do tříd a na zaměstnance

Bankovní spojení

Datová schránka: g3yxfw2

Základní škola a mateřská škola Chodov, Květnového vítězství 57, Praha 4, 149 00