přejít na:

Mateřská škola

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2014/15

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu

vzdělávání těmto žadatelům.

Seznam dětí přijatých do mateřské školy od 1. 9. 2014:

MŠ/28/2/2014

MŠ/28/3/2014

MŠ/28/5/2014

MŠ/28/6/2014

MŠ/28/7/2014

MŠ/28/12/2014

MŠ/28/15/2014

MŠ/28/16/2014

MŠ/28/21/2014

MŠ/28/22/2014

MŠ/28/24/2014

MŠ/28/25/2014

MŠ/28/26/2014

MŠ/28/27/2014

MŠ/28/28/2014

MŠ/28/29/2014

MŠ/28/30/2014

MŠ/28/33/2014

MŠ/28/35/2014

MŠ/28/36/2014

MŠ/28/37/2014

MŠ/28/38/2014

MŠ/28/39/2014

MŠ/28/41/2014

MŠ/28/42/2014

MŠ/28/51/2014

MŠ/28/52/2014

 Rozhodnutí o přijetí si rodiče vyzvednou v kanceláři školy 12. 5. 2014 od 9 do 11 hodin nebo 19. 5. 2014 od 14 do 16 hodin.

Ekologický výukový program VRBNÍČEK

Dne 25.4. se Berušky vydaly do Toulcova dvora, aby se podívaly, co se děje v přírodě na jaře. Kdopak bydlí ve vrbovém domečku?

Děti provázela žabka Žofinka. Cestou za skřítkem Vrbníčkem si děti přivoněly na zahrádce ke kytičkám, poznávaly bylinky

a některé i ochutnaly. Zahrály si na ptačí rodiče a nahlédly do života žab a motýlů. Od skřítka dostaly obrázek a vybarvily si ho

pomocí přírodních barev.

 

XII. ročník turnaje "Mateřinacup"

Dne 23.4. se naši "fotbalisté" utkali se soupeři z dalších mateřských škol Prahy 11 na hřišti TJ Háje.

 

A náš úspěch...krásné 3. a 4. místo.

 

 

Stravné a školné

POZOR – dne 31. 3. 2014 končí bankovní účet u České spořitelny. Po tomto datu budou platby vráceny zpět na vaše bankovní účty (riziko vzniku nedoplatku na stravném a školném). Pokud jste tak ještě neučinili, změňte si trvalé příkazy: Komerční banka 107-6401640217/0100, variabilní symboly se nemění.

 

Zápis do mateřské školy

 

Příjem vyplněných přihlášek 8. 4. a 9. 4. 2014 od 14 do 17 hodin v kanceláři zástupce ředitele - 1. patro budovy základní školy.

K R I T É R I A pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/15

Kritérium

Body

1. děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s povoleným odkladem školní docházky

10

2. sourozenci již docházejících dětí

4

3. děti s trvalým bydlištěm v Praze 11

3

4. děti, které dovrší věk 3 roky před 1. 9. 2014

2

5. individuální situace*

1-10

 

*Ředitel mateřské školy může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). V tomto případě ředitel mateřské školy může požádat o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

V Praze dne 28. 2. 2014                                                                                                                               RNDr. Jan Hovorka, ředitel školy

 

Plavání

Každý čtvrtek jezdíme s dětmi plavat. Děti plavecké hodiny moc baví a těší se na ně.

Učí se s lektorkami v malých skupinkách a jsou čím dál šikovnější. V červnu už budou

plavat jako delfíni.

 

Zubní prevence

Naši mateřskou škoku navštívily dentální hygienistky a vysvětlovaly dětem hravou formou,

jak se dobře starat o zoubky. Děti si vyzkoušely doktorské zrcátko, skládaly obrázky,

přiřazovaly zdravé a nezdravé potraviny a v neposlední řadě si pod odborným dohledem

vyčistily zoubky. V tomto pololetí přivítáme dentální hygienistky ještě jednou. Už se na ně

moc těšíme. 

 

Výlet do Svíčkárna Šestajovice - Berušky a Včeličky

Na konci listopadu jsme se vydali do voňavé svíčkárny. Byli jsme překvapeni, že jsme ve svíčkárně našli také malou farmu s mnoha druhy zvířátek. Děti si je nadšeně prohlédly a pak jsme pospíchali dovnitř, protože venku byla pěkná zima. Děti se nasvačily, vyndaly skořápky a citronovou kůru a postupně s dospělými nalévaly vosk a máčely svíčky v barevných lázních. Také si pak šly nasypat voňavou sůl do vany do připravených pytlíčků. Všem se nám ve svíčkárně moc líbilo.

Kontakty

Vedoucí učitelka MŠ:
Bc. Lenka Zábranská
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel. 774 044 359

Kancelář
ZŠ a MŠ Chodov:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel. 222 365 075

Kontakty do tříd a na zaměstnance

Bankovní spojení

Datová schránka: g3yxfw2

Základní škola a mateřská škola Chodov, Květnového vítězství 57, Praha 4, 149 00