Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření je mateřská škola od 27. února 2021 do odvolání uzavřena a osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání je zakázána.

Informace o ošetřovném naleznete zde https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Základní škola ani mateřská škola potvrzení o ošetřovném nevydává, ani nepotvrzuje.

Mateřská škola poskytuje distanční vzdělávání pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Naší snahou bude ulehčit situaci všem dětem. Na e-mailové adresy rodičů budou průběžně zasílány náměty k práci s dětmi.

Naše mateřská škola z rozhodnutí MČ Prahy 11 je od 1. března 2021 v provozu pouze pro děti zákonných zástupců pracujících v provozech nezbytných pro chod státu.

O zařazení dítěte do provozu musí požádat zaměstnavatel zákonného zástupce na MHMP. Více informací naleznete zde https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPJD3

Všem přejeme pevné zdraví.