Vyúčtování stravného a školného proběhne v červenci 2022, pokud hradíte platby prostřednictvím banky. Rodiče, kteří hradí stravné a školné v hotovosti, si v červnu telefonicky dohodnou formu vrácení přeplatků (tel. vedoucí školní jídelny 222 363 685) nebo musí podat žádost písemně (e-mail jidelna@zskv.cz). Pokud nepožádáte o vrácení stravného, přeplatky se automaticky převedou na příští školní rok.
Žádáme vás, zrušte v červnu trvalé příkazy!