Z rozhodnutí vlády ČR ze dne 6. dubna 2021 je mateřská škola od 12. dubna 2021 v provozu pouze pro děti v posledním ročníku povinné předškolní docházky a pro děti, jejichž zákonní zástupci pracují v určených provozech nezbytných pro chod státu.

Pokud jeden ze zákonných zástupců dítěte pracuje v níže uvedených provozech, ať kontaktuje vedoucí učitelku MŠ. Pro zařazení dítěte do skupiny IZS potřebujete potvrzení od zaměstnavatele.

Určené profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.