Rozhodnutí ředitele školy
Ředitel školy rozhodl o prominutí školného za období 3+4/2021 a snížení školného pro děti pracovníků IZS za období 4/2021 na částku 1.125 Kč.