Zveme Vás na odborně tematické setkání „Metody práce s dětmi s OMJ v MŠ – možnosti rozvoje komunikačních dovedností.“

Setkání proběhne 19. 10. 2022 od 15.00 do 17.00 ve školní jídelně.