O školce

Naše mateřská škola se nachází uprostřed sídliště, obklopena vysokými panelovými domy. V blízkosti zástavby starého Chodova.

Má 3 věkově homogenní třídy. Kapacita jednotlivých tříd je 24 dětí, pokud není zřizovatelem rozhodnuto jinak. V mateřské škole působí 6 učitelek, cizojazyčná asistentka, vedoucí učitelka a správní zaměstnanci.

Mateřská škola je rozložena do dvou pavilonů. V prvním pavilonu jsou umístěny dvě třídy: 1. třída Sluníčka a 2. třída Berušky. Ve vedlejším pavilonu v prvním patře se nachází 3. třída Včelky (předškoláci). V centrálním spojovacím pavilonu je umístěna kuchyň, sklady, archiv, prádelna a žehlírna, kancelář školy.

Na budovu mateřské školy navazuje prostorná zahrada s multifunkčním hřištěm s herními prvky, které mají instalované bezpečnostní dopadové plochy a pískoviště. Pískoviště je chráněno v letních měsících slunečním zastíněním. K dispozici máme dřevěný zahradní altán, kde mohou v letních měsících probíhat různé činnosti. Děti mají na zahradě sociální zázemí a venkovní kumbál na hračky. Zahrada je oplocena běžným pletivovým plotem a obrostlá nízkými keři.