STRAVNÉ září 2023 až červen 2024

  • Úplata za školní stravování se řídí Vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování
  • Poplatky (školné + stravné) jsou hrazeny na účet MŠ 107-6401640217/0100 + variabilní symbol dítěte (bude přidělen v září 2022/nástěnky v šatnách – seznam) trvalým příkazem, převodem, (složenkou). Mimořádně v hotovosti v kanceláři ZŠ u vedoucí školní jídelny vždy  2. úterý v měsíci 6,30 – 8,30 a 14,30 – 16,00 hod. Žádáme rodiče, aby respektovali dohodnutý termín.
  • Stravné se hradí zálohově, na začátku školního roku (nebo při nástupu do MŠ během školního roku) všichni strávníci zaplatí zálohu ve výši 22 prac. dnů x cena za oběd.
  • Vyúčtování se provádí 1x za školní rok (červenec) nebo při ukončení docházky – přeplatek převeden na příští školní rok, přeplatek vyplacen v hotovosti (po telefonické dohodě s vedoucí ŠJ), zasláním přeplatku na bankovní účet (všem, kteří hradí trvalým příkazem z účtu)

ŠKOLNÉ září 2023 až červen 2024

  • Úplatu za předškolní vzdělávání lze zaplatit společně se stravným na účet MŠ

               107-6401640217/0100 + variabilní symbol dítěte 

  • Poplatek za celodenní docházku dítěte se hradí měsíčně a činí Kč 1.500 (nehradí děti, které plní povinnou školní docházku nebo děti s odkladem)

STRAVNÉ září 2023 až červen 2024

  • děti (3-6 let) Kč 51, děti (7 let) Kč 55, včetně pitného režimu

STRAVNÉ + ŠKOLNÉ září 2023 až červen 2024

  • Výše měsíční zálohy: děti 3-5 leté: Kč 1.122 stravné + Kč 1.500 školné (Kč 2.622), předškoláci: Kč 1.122, děti s odkladem školní docházky: Kč 1.210

Stravné je splatné do 15. dne v měsíci

Při změně BÚ během školního roku je nutno písemně nebo e-mailem nahlásit vedoucí školního stravování.

Přihláška ke stravování

V případě jakéhokoli dotazu týkajícího se stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny Lenka Víchová, telefon 774 044 849.