STRAVNÉ září 2021 až červen 2022

  • Úplata za školní stravování se řídí Vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování
  • Poplatky jsou hrazeny na účet MŠ 107-6401640217/0100 + variabilní symbol dítěte trvalým příkazem, převodem, (složenkou). Mimořádně v hotovosti v kanceláři ZŠ u vedoucí školní jídelny vždy 2. pondělí v měsíci 6.30 – 8.30 hod. a 2. úterý v měsíci 14.30 – 16.30 hod. Žádáme rodiče, aby respektovali dohodnutý termín.
  • Stravné se hradí zálohově, na začátku školního roku všichni strávníci zaplatí zálohu ve výši 22 prac. dnů x cena za oběd. (Kč 792/880)
  • Vyúčtování se provádí 1x za školní rok (červenec) nebo při ukončení docházky

– přeplatek převeden na příští školní rok

– přeplatek vyplacen v hotovosti (po telefonické dohodě s vedoucí ŠJ)

 – zasláním přeplatku na bankovní účet (všem, kteří hradí trvalým příkazem z účtu)

Stravné je splatné do 15. dne v měsíci

ŠKOLNÉ září 2021 až červen 2022

  • Úplatu za předškolní vzdělávání lze zaplatit společně se stravným na účet MŠ

               107-6401640217/0100 + variabilní symbol dítěte 

  • Poplatek za celodenní docházku dítěte se hradí měsíčně a činí Kč 1.300 (nehradí děti, které plní povinnou školní docházku nebo děti s odkladem)

Školné je splatné do 15. dne v měsíci

Při změně BÚ během školního roku je nutno písemně nebo e-mailem nahlásit vedoucí školního stravování.

Přihláška ke stravování

V případě jakéhokoli dotazu týkajícího se stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny Lenka Víchová, telefon 774 044 849.