Informační schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí se dnes ve středu 23. 6. od 17,00 koná v 1. třídě Sluníčka.

Prosíme, aby se na schůzku dostavil pouze jeden zákonný zástupce přijatého dítěte a bez dětí.

Kdo ještě neodevzdal, s sebou přinese ORIGINÁL EVIDENČNÍHO LISTU POTVRZENÉHO LÉKAŘEM.

Těšíme se na setkání.