Informační schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí proběhne ve středu 23. 6. od 17,00 na zahradě mateřské školy.

V případě nepříznivého počasí nebo zhoršené epidemiologické situace bude termín schůzky přesunut na náhradní termín. Sledujte naše webové stránky.

Prosíme, aby se na schůzku dostavil pouze jeden zákonný zástupce přijatého dítěte a bez dětí.

Těšíme se na setkání. Podrobné informace ke schůzce obdržíte do uvedeného e-mailu na přihlášce dítěte.