– vyúčtování stravného a školného pro děti, které končí docházku v mateřské škole, proběhne v červenci, pokud hradíte platby prostřednictvím banky.

– přeplatky stravného u trvalých příkazů, budou všem vráceny v červenci 2024 na bankovní účty.

– při změně bankovního účtu během školního roku, je nutno tuto skutečnost písemně nahlásit!

ŽÁDÁME VÁS, ZRUŠTE VŠICHNI V ČERVNU TRVALÉ PŘÍKAZY NA STRAVNÉ A ŠKOLNÉ!

První platby stravného zadávejte od 1. září 2024 (splatnost do 15. dne) v plné výši.