Pro školní rok 2021/2022 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 1.300 Kč/měsíc, s platností od 1. 9. 2021.

Číslo účtu MŠ:          107-6401640217/0100

Variabilní symbol:    je po celou dobu docházku do mateřské školy neměnný, pro nově přijaté děti, obdržíte variabilní symbol (podklady k platbám) 1. září 2021 (na nástěnkách v šatnách tříd)