Informujeme zákonné zástupce, že v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. ředitel školy stanovil výši školného od 1. 9. 2023 na částku Kč 1 500.

Od této úplaty jsou osvobozeny děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.