Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky v termínech

Sluníčka – úterý 7. 9. od 17,00 hod

Berušky – středa 8. 9. od 17,00 hod

Včelky – čtvrtek 9. 9.  od 17,00 hod

Těšíme se na setkání.