Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023 bude i v letošním roce probíhat prostřednictvím elektronického systému MČ Praha 11.

Veškeré informace k zápisu naleznete zde.

Individuální pomoc při elektronickém zápisu (generování přihlášek) 4. 5. 2022 15,30 – 17,00 v kanceláři mateřské školy.

Příjem vygenerovaných žádostí bude probíhat 10. 05. 15,00 – 17,30 a 11. 05. 2022 8,30 – 11,30 v kanceláři hlavní budovy ZŠ. Žádost si můžete vygenerovat od 2. 5. 2022

K zápisu musíte doložit rodný list dítěte, trvalé bydliště dítěte na Praze 11, případně nájemní smlouvu na Praze 11, průkaz totožnosti zákonného zástupce, potvrzený evidenční list pediatrem o povinném očkování dítěte.

Den otevřených dveří se koná 27. dubna 15,30 – 17,00 v 1. třídě Sluníčka

Těšíme se na Vás.

V případě dotazů k zápisu kontaktujte Mgr. Lenku Zábranskou zabranskal@zskv.cz