Zápis do mateřské školy na školní rok 2023/2024 bude i v letošním roce probíhat prostřednictvím elektronického systému MČ Praha 11.

Veškeré informace k zápisu naleznete zde.

Individuální pomoc při elektronickém zápisu (generování přihlášek) 4. 5. 2023 15,30 – 17,00 v kanceláři mateřské školy.

Příjem vygenerovaných žádostí bude probíhat 9. 05. 2023 8,00 – 11,00 a 10. 05. 2023 13,00 – 17,00 v kanceláři hlavní budovy ZŠ.

Žádost si můžete vygenerovat od 2. 5. 2023

K zápisu musíte doložit rodný list dítěte, trvalé bydliště dítěte na Praze 11, případně nájemní smlouvu na Praze 11, průkaz totožnosti zákonného zástupce, potvrzený evidenční list pediatrem o povinném očkování dítěte.

Zápis dětí cizinců, kteří přicestovali do ČR po 24.02.2022 a kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, se uskuteční v termínu 6. 6. 2023 od 14,00 do 17,00 hodin. Zápis se týká dětí od 3 do 6 let.  Прийом заяв у всіх садочках відбудеться 05.06.2023 року, у визначений  директором садочка час.

Реєстрація дітей-іноземців, які прибули до Чеської Республіки після 24.02.2022 р., та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням Російської Федерації, відбуватиметься з 6. 6. 2023 od 14,00 do 17,00. Запис поширюється на дітей від 3 до 6 років.

Do zvolené mateřské školy odevzdejte/ До обраного дитячього садочку треба подати:

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу  

довідку від педіатра про медичну придатність дитини/ посилання

візу, свідоцтво медичного страхування, підтвердження проживання в цій частині міста.

Těšíme se na Vás.

V případě dotazů k zápisu kontaktujte Mgr. Lenku Zábranskou zabranskal@zskv.cz, tel. 774 044 359