Zápis do mateřské školy na školní rok 2024/2025 bude i v letošním roce probíhat prostřednictvím elektronického systému MČ Praha 11.

Veškeré informace k zápisu naleznete zde.

Příjem vygenerovaných žádostí bude probíhat 13. 05. 2024 14.00 – 17.00 a 14. 05. 2023 8.00 – 11.00 v kanceláři hlavní budovy ZŠ. Termín pro doplnění žádostí před vydáním rozhodnutí je 16. 5. 2024 od 14.00 do 16.00 hodin.

Žádost si můžete vygenerovat od 2. 5. 2024

K zápisu musíte doložit rodný list dítěte, trvalé bydliště dítěte na Praze 11, případně nájemní smlouvu na Praze 11, průkaz totožnosti zákonného zástupce, kopii evidenčního listu dítěte s potvrzením o povinném očkování.

Originál potvrzeného evidenčního listu budete odevzdávat po přijetí dítěte do mateřské školy.

Těšíme se na Vás.

V případě dotazů k zápisu kontaktujte Mgr. Lenku Zábranskou zabranskal@zskv.cz, tel. 774 044 359